Čo je potrebné poznať pri zapojení prepäťovej ochrany?

od autora: | 30 marca, 2021

Nie každému je úplne jasné, čo je vlastne prepäťová ochrana, je to ochrana elektroinštalácie bytu/domu, pred zásahom blesku. Taktiež chráni pred prepätím, ktorí poškodzuje elektrospotrebiče a môže vyvolať aj skrat. Prepäťové ochrany majú rôzne stupne označenia ochrany, a delíme ich do troch skupín a to B, C a D. Trieda B – je na nich najväčšie napätie , pri zvádzaní prídu do zeme. Trieda C- slúži na menšie prúdy, má nižšiu ochrannú úroveň. Trieda D- dáva sa priamo k spotrebičom, ktoré sú citlivé na prepätie táto trieda má najlepšiu ochrannú úroveň. Nato aby sa nestala žiadna katastrofa dôsledku skratu spotrebičov alebo úderom blesku je dôležité mať kvalitnú prepäťovú ochranu a samozrejme mať správne zapojenie prepäťovej ochrany.

Ako správne vybrať prepäťovú ochranu?

Zapojenie prepäťovej ochrany odborníkom
Typy zapojenia prepäťovej ochrany

Najdôležitejšia ochrana pred prepätím  sú nainštalované v skrinkách a to sú typ B a C.  Takto prepäťová ochrana stojí od 100€ až do 1000€. Trieda  D- je inštalovaná ako zásuvka kde sú zapojené elektrospotrebiče a chráni ich ide o : TV, počítač, DVD prehrávač a iné. Najlepšie je mať kombináciu všetkých 3 typov prepäťovej ochrany, ktorá zabezpečí najvyššiu ochranu. Základom, ktorý by mal mať každý dom je typ B a C. Prepätie podľa pôvodu sa delia na 2 tipy a to na vonkajšie a vnútorne. Vonkajšie prepätia vznikajú pri úderu blesku do elektrickej inštalácie. Vnútorne prepätia sú, keď nastanú zmeny v elektrickej inštalácie. Prepätie pri priamom úderom blesku dosiahne až 1000 kV a bleskový prúd 200 kA. Úder blesku zvyčajne trvá iba pár sekúnd. Prpätie je v konečnom dôsledku veľmi nebezpečne môže spôsobiť požiar, skrat a je veľmi nebezpečný pre ľudský život. A práve preto každá domácnosť musí mať správnu prepäťovú ochranu. Čo všetko sa môže napojiť na prepäťovú ochranu? Dá sa na ňu pripojiť akýkoľvek spotrebič. Ako to celé funguje? Keď je v zásuvke pripojené väčšie množstvo napätia než je kapacita, automaticky vyhodí všetky spotrebiče, no keď sú zapojené v prepäťovej ochrane, tá ich odpojí z obvodu a tak sú ušetrené najmä peniaze lebo sa nepokazia zariadenia. Ak máte záujem o profesionálne zapojenie prepäťovej ochrany, ktorá musí byť zapojená dôkladne bez jednej chyby stačí ak navštívite stránku https://www.i-elektrikar.sk/