Kvalitné zváranie potrebuje kvalitné elektródy

od autora: | 15 apríla, 2021

Zváranie je súčasťou strojárenského priemyslu, automobilového priemyslu ale aj domáceho kutilovania domácich kutilov. K tomu aby ste mohli niečo zvárať,  je potrebné aby ste k tomu mali okrem poriadneho a kvalitného vybavenia, aj kvalitné ochranné prostriedky a hlavne skúsenosti so zváraním. Zvaracie elektrody zabezpečujú zváračovi to, že dokáže zvariť určité materiály dokopy. Podľa toho aký zvar, zvárač chce, také zváracie elektródy k tomu musí mať k dispozícii a po ruke.

Viete teda, kedy sa používajú zváracie elektródy?

Zvaracie elektrody na bezchybné zváranie
Použitie zváracích elektród

Zjednodušene povedané, zváracie elektródy sa používajú vtedy, keď chcete takzvane zvariť dva elementy do jedného, a to na princípe roztavenia obidvoch elementov a následného schladenia tohto zvaru aby držal. Takéto zvary môžete pre predstavu vidieť napríklad na pergolách, na železných hojdačkách a podobne. Samozrejme, zvárať sa dajú len materiály ako kovy. Pri zváraní je potrebné dbať na dodržanie všetkých princípov zvárania, zachovania bezpečnosti a zdravia pri práci, a to tým, že použijete ochranný odev, zabezpečíte aby sa pri zváraní nikto nezdržiaval v blízkej tesnosti zvárania a najmä budete používať iba kvalitné a certifikované zváracie elektródy.

Zváranie nahradilo nitovanie

Zváranie je proces, ktorý sa využíva v strojárstve, ale už aj mimo tohto priemyslu, napríklad dostatočne rozšírené je aj v automobilovom priemysle. S príchodom zvárania sa nahradilo nitovanie, či skrutkovanie kovov,  ktoré nebolo také presné a pevné. Zvar dvoch kovových materiálov, ak je správne urobený, je pevný, dlhotrvajúci a odolný. K tomu aby ste však dokázali spojiť dva kovové materiály potrebujete zváracie elektródy, ktoré slúžia práve k tomu, aby sa materiál roztavil. Zváracie elektródy rozdeľujeme najmä podľa spôsobu zvárania, teda môžeme ich rozdeliť na tie, ktoré majú rutilový obal a na tie, ktoré majú kyslý obal, bázický obal a špeciálny obal. Pri výbere elektród vždy dbajte na to, aby zváracie elektródy spĺňali normu Európskej únie a boli riadne označené. Iba takto označené elektródy môžeme považovať za kvalitné a bezpečné elektródy pre použitie. Ak máte záujem o kvalitné zváracie elektródy, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.interweld.sk/, kde nájdete kvalitné zváracie elektródy, ale aj mnoho iného pre vaše zváranie.