Chcete otevřít restauraci a její otevření financovat z úvěru? Nezapomeňte na podnikatelský záměr

od autora: | 18 augusta, 2020

Podnikatelský záměr můžeme považovat za nástroj pro banku, na základě kterého vám banka přidělí finanční prostředky. Z podnikatelského plánu dokáže banka zjistit analýzu vašich příjmů a výdajů a zároveň i vaši plánovanou finanční stabilitu na příští tři roky. Zároveň však podnikatelský záměr restaurace můžeme považovat i za nástroj pro vás, protože vám dokáže ukázat vaše silné a slabé stránky a tudíž by se vám při jeho tvorbě nemělo ani stát, že zapomenete na nějaké důležité části vašeho podnikání.

Jak vypadá tvorba podnikatelského záměru?

Podnikatelský záměr restaurace bez praxe
Menu v podnikatelském záměru pro restauraci

Vytvořit kvalitní a dobře zpracovaný podnikatelský plán vám zabere dostatek času. K tomu abyste vytvořili skutečně dobrý dokument, je třeba mít určité znalosti a zkušenosti. Pro banku je nejdůležitější část plánu právě část analytická, tedy ta, která ukazuje vaši finanční stabilitu, finanční prognózu do budoucna a podobně. Právě tato část by měla být vypracována bezchybně a hlavně kvalitně. První část podnikatelského plánu je část teoretická, kde se soustřeďuje na stanovení cíle, předmětu podnikání, prostor, popisu vašeho podniku, odběratelů, konkurence a podobně. Určitě si zanalyzujte v této části i vaše silné a slabé stránky, abyste věděli kde je třeba přidat, případně ubrat a podobně. Pokud chcete vědět jaký obsah, případně jakou formu by měl mít podnikatelský záměr restaurace, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti http://www.ikelp.cz/blog, kde najdete velké množství zajímavých tipů a rad.

S tvorbou podnikatelského plánu nemám žádné zkušenosti

Pokud nevíte jak vytvořit podnikatelský plán nezoufejte, v současnosti existují společnosti, které vám s tvorbou podnikatelského plánu dokáží pomoci. Jednoduše vám vytvoří kvalitní podnikatelský záměr restaurace, který bude zajímavý nejen pro vás, ale i pro banku a tedy spoluúčast banky nebude ohroženo.

Podnikatelský plán si chci vytvořit sám

Pokud jste typ člověka, který si rád vytvoří svůj podnikatelský záměr restaurace sám, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů. V této části článku vám přiblížíme základní obsah podnikatelského plánu, který by měl obsahovat každý jeden plán bez ohledu na co se bude vaše podnikání zaměřovat. V teoretické části je třeba si určit předmět podnikání, hlavní cíl podnikání, dílčí cíle podnikání, definovat místo a prostory podnikání, definovat výrobky nebo služby podnikání, představit konkurenci, odběratelů a dodavatelů a specifikovat cílovou skupinu lidí, na kterou se budete zaměřovat. Rovněž nezapomeňte na SWOT analýzu. Při analytické části je třeba sestrojit účetní závěrku, výsledovku, odpis majetku, ale také definovat výnosy, náklady, příjmy a výdaje.