Prečo a ako by ste mali navštíviť slovenské kúpele?

od autora: | 1 júla, 2019

V počte kúpeľných domov sa radíme v celosvetovom meradle k širšej špičke. V dnešnej dobe sú víkendové pobyty zamerané na wellness veľmi obľúbené. Tak prečo si víkend nepredĺžiť o pár dní a nenavštíviť tak slovenské kúpele? Na výber máte širokú paletu komplexov, v rámci ktorých sú klientom, či pacientom poskytované rôzne druhy liečby či balíčkov služieb. Návštevnosť v slovenských kúpeľov medziročne narastá, pomôžeme vám teda popísať možnosti ako si v nich užiť niekoľko dní v nadštandardných službách. 

Kedy máte nárok navštíviť slovenské kúpele?  

Liečivé slovenské kúpele
Relax v slovenských kúpeľoch

Pacient má po náročnej liečbe, úraze alebo operácii možnosť dopriať si liečebný pobyt, ktorý je v štandardnej dĺžke 21 alebo 28 nocí. Slovenské kúpele ponúkajú rôznu dĺžku pobytu podľa diagnózy a svojim návštevníkom umožňujú využiť prírodné liečebné zdroje, ktorými sú najmä termálna minerálna voda alebo klimatické podmienky. Podstatou takéhoto pobytu je následne poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lekárskych úkonov a procedúr v súlade s odporúčaniami kúpeľného lekára, samozrejme toto všetko musí byť v súlade s diagnózami a očakávaniami pacienta. Pobyt v kúpeľoch existuje s úplnou alebo čiastočnou úhradou a záujemca ho môže absolvovať ambulantnou alebo ústavnou formou. Pozrime sa teda nato, čo vás čaká, ak máte v pláne absolvovať pobyt zo zdravotného poistenia. Základné informácie ohľadom návštevy niektorých zo slovenských kúpeľov môžete nájsť na webových stránkach svojej zdravotnej poisťovne. Ďalším zdrojom užitočných informácii je príslušný zákon regulujúci kúpeľnú starostlivosť, ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o tom kto vypisuje návrh na kúpeľnú starostlivosť a za akých podmienok je možné o ňu požiadať. Špecifickejšie informácie následne môžete nájsť napríklad na stránkach združení pacientov, oficiálnych stránkach slovenských kúpeľov alebo jednoducho vyhľadať stránky obsahujúce skúsenosti iných pacientov. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, vypisuje lekár špecialista alebo obvodný lekár na základe nálezu špecialistu. Spomínaný návrh má predpísanú formu a vypisuje sa na príslušnom tlačive. Tlačivo je následne možné stiahnuť z webovej stránky konkrétnej zdravotnej poisťovne, alebo si ho vyzdvihnúť na pobočke príslušnej poisťovne. Prílohou tohto návrhu bývajú štandardne výsledky jednotlivých vyšetrení a prípadné odporúčania. Tieto dokumenty sú zdravotnou poisťovňou posúdené v štandardnej lehote 30 dní. V prípade schválenie je potom možné vybrať konkrétne slovenské kúpele v súlade s diagnózou pacienta a jeho požiadavkami. 

Mnoho ďalších zaujímavých informácií nájdete na http://nasavoda.sk/.