Osnova podnikateľského zámeru má svoje pravidlá

od autora: | 13 mája, 2020

Bezhlavo sa pustiť do podnikania sa málokedy vyplatí. Pred samotným začatím podnikania by ste mali mať predstavu, ciele a vízie do budúcnosti. Samozrejme musíte mať jasno v tom, aký tovar alebo službu budete poskytovať, na akom mieste a za akú cenu. Bez znalosti aspoň týchto základných bodov by to šlo naozaj len veľmi ťažko. Aby ste si však všetky svoje poznatky, vízie a fakty vedeli predstaviť aj v praxi, tak je nevyhnutné mať pripravený podnikatelsky zamer. V ňom perfektne uvidíte čo budete potrebovať, ako sa môže vaše podnikanie vyvíjať a v neposlednom rade aj to, koľko budete na vaše vysnívané podnikanie potrebovať finančných prostriedkov. Poďme sa teda spoločne pozrieť, čo taká osnova podnikateľského zámeru vlastne obsahuje.

Body v osnove podnikateľského zámeru

Podnikatelsky zamer a jeho perspektíva
Očakávania z podnikateľského plánu

Osnova podnikateľského zámeru nie je zložitá. Najprv by ste v ňom mali uviesť údaje o vás, to znamená meno, priezvisko, sídlo podnikania, predmet podnikania, logo firmy, prípadne otváracie hodiny. Taktiež v krátkosti môžete uviesť svoje vzdelanie a prax. Ďalším bodom v podnikateľskom zámere je presná a podrobná charakteristika vášho podnikateľského zámeru. V tejto časti presne uvediete aké tovary a služby budete svojim zákazníkom poskytovať. Z opisu predmetu činnosti by malo byť jasné, či a akú techniku budete potrebovať. Tiež v ňom uveďte časový plán realizácie všetkých predpokladaných úkonov. V podnikateľskom zámere je tiež nutné uviesť presnú adresu podnikania a taktiež váš vzťah k danej nehnuteľnosti. Uveďte tu aj silné a slabé stránky vášho podnikania. Práve tento bod v podnikateľskom zámere je veľmi podstatný, nakoľko už tu viete pomerne ľahko zistiť, či má vaše podnikanie z dlhodobého hľadiska zmysel. Ak vás napadne viac silných stránok ako slabých, ste na dobrej ceste. Ďalší bod osnovy podnikateľského zámeru sú marketingové informácie, tzn. váš trh, klientela, reklama a analýza konkurencie. Poznať svoju konkurenciu je v súčasnosti nevyhnutnosťou. Na základe tejto analýzy budete vedieť, kde máte pridať, čo zlepšiť a ako si na svoju stranu prilákať viac zákazníkov. Dôležitým bodom v osnove podnikateľského zámeru je aj finančná analýza a vaše predpokladané náklady a výnosy. Vyhotovenie podnikateľského zámeru zaberie čas, avšak určite sa to vyplatí. Ak si neviete s jeho zostavením rady, poraďte sa s odborníkom, ktorého nájdete na webe https://marekstraka.com/.