Hedžové fondy na Slovensku zastávajú čoraz stabilnejšie miesto v oblasti investícií

od autora: | 24 januára, 2021

Ak ste si mysleli, že hedžové fondy na Slovensku neexistujú a našinci do nich nemajú možnosť investovať, tak vás z tejto domnienky veľmi rýchlo vyvedieme. Obľúbenosť hedžových fondov na Slovensku totižto z roka na rok rastie a svojich prívržencov získavajú najmä u tej skupiny investorov, ktorú neoslovila možnosť investovania do klasických podielových fondov ponúkaná zo strany tradičných správcovských spoločností. Väčšina investorov v hedžových fondoch na Slovensku však začínala práve so spomínanými podielovými fondmi. Hedžové fondy sú však o poznanie atraktívnejšie a ich výnosový potenciál je oveľa väčší. Jedným dychom však musíme dodať, že za to môže aj prísnejšia regulácia podielových fondov a tie teda predstavujú konzervatívnejšiu formu investovania. 

Hedžové fondy na Slovensku vám rozhodne prinesú zaujímavú formu investovania

Hedžové fondy na Slovensku sú tu pre vás
Investovanie do hedžových fondov na Slovensku

S hedžovými fondmi na Slovensku sa dnes už stretávame oveľa častejšie a v oblasti investícií už o nich máme oveľa viac informácií ako v minulosti aj v našich zemepisných šírkach. Hedžové fondy na Slovensku by sme celkom určite mohli prirovnať k investovaniu s voľnými rukami. Jedným z hlavných rozdielov medzi hedžovými fondmi a tradičnými formami investovania je totižto voľné rozhodovanie v otázke výberu investičnej stratégie. Klasické podielové fondy sú vo všeobecnosti oveľa viac zaťažené reguláciou. Portfólio manažéri príslušných hedžových fondov na Slovensku si následne vedia zvoliť individuálnu stratégiu presne podľa vlastných predstáv a priniesť tak investorom oveľa zaujímavejšie výnosy. Do značnej miery tým získava na sile ich atraktivita. Hedžové fondy však v súčasnosti už nie sú len akousi alternatívou umiestnenou na periférii záujmu investorov a tí skúsenejší ich aj cielene vyhľadávajú. Bez tejto formy investovania si už ani svoje investičné portfólio nevedia predstaviť a na ceste za dosiahnutím bohatstva im pripisujú zásadný význam. Jednou z najviac preferovaných stratégií pri hedžových fondoch na Slovensku je obchodovanie nakrátko, ktoré predstavuje presný opak štandardného investovania. Klasické fondy sú postavené na princípe, že určité aktívum lacno kúpia a neskôr drahšie predajú. Pri hedžových fondoch je to presne naopak a princípom je predaj cenných papierov, ktoré sme si požičali. Bližšie informácie nielen o hedžových fondoch nájdete na webovej stránke https://hfsbc.com/sk/.