Ako nájsť kvalitné daňové poradenstvo v Bratislave?

od autora: | 20 augusta, 2019

V súčasnosti je aj naďalej pomerne častým javom v podnikaní, najmä pri menších podnikateľských subjektov ako sú živnostníci, snaha ušetriť finančné prostriedky na nesprávnom mieste. Tento trend badať aj v oblasti daňového poradenstva v Bratislave. Vo všeobecnosti sa v podmienkach SR v uplynulom období vybudoval u týchto subjektov názor, že služby daňového poradenstva v Bratislave sú pre mnohé z nich nedostupné. Tento názor je však mylný a daňové poradenstvo Bratislava poskytujú poradcovia za veľmi podobné ceny ako je tomu napríklad v prípade účtovníctva. Podotýkame, že hovoríme aj pri týchto cenách o vysoko kvalitných poradcoch bez nutnosti znižovať nároky na ich kvalitu. Spomínané subjekty následne v dôsledku tejto domnienky vyhľadávajú potrebné informácie u nie práve licencovaných a skúsených poradcov z iných oblastí. 

Daňové poradenstvo v Bratislave a od čoho závisí kvalita 

Daňové poradenstvo Bratislava a okolie
Nové firmy potrebujú daňové poradenstvo

V praxi sa neraz vyskytujúcim problémom je u spomínaných živnostníkov vyhľadávanie služieb daňového poradenstva v Bratislave v rodine. Na tom by nebolo nič zlé, no pomerne často sa vyskytuje, že dieťa tohto živnostníka vyštuduje účtovníctvo a rodič mu bez akýchkoľvek skúsenosti a s enormnou dôverou zverí celú agendu. Pri náročných obchodných transakciách od nej následne chce informácie z oblastí daní. Chybou je, že daná osoba nemá dostatok skúseností a navyše ani licenciu na poskytovanie služieb daňového poradenstva v Bratislave. Je preto bežné, že následne v tomto procese vznikajú chyby, ktoré môžu v konečnom dôsledku niesť obrovské ekonomické a reputačné riziko. Daňové poradenstvo v Bratislave pri snahe nájsť to najkvalitnejšie by malo byť spojené s hľadaním referencií. Napríklad od priateľov či iných podnikateľských subjektov na trhu. Pri nájdení referencie sa nepýtajte len na otázku spokojnosti. Väčšina ľudí vám na ňu povie, že to bolo dobré. Pýtajte sa viac do hĺbky, napríklad aká bola spolupráca, ako prebiehala komunikácia či ako sa zachoval poradca v určitých situáciách. Ak už na takéhoto poradcu natrafíte, pre vlastnú istotu si overte jeho kvalifikáciu prostredníctvom získaných certifikátov a diplomov. Daňové poradenstvo v Bratislave je pomerne široká oblasť. Ak vám teda poradca povie, že sa špecializuje na celú problematiku, môže to vzbudzovať istú dávku podozrenia. Vždy lepšie, ak narazíte na špecialistu výlučne na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, na fyzické osoby s jednoduchým účtovníctvom alebo právnické osoby s podvojným účtovníctvom. Zverte svoje účtovníctvo odborníkovi, pre viac informácií navštívte internetovú stránku https://www.easystart.sk/.